Svařence

Nabízíme zajištění výroby svařovaných konstrukcí i technologických zařízení z nízkouhlíkových, vysokopevných (S 690 Q až S 1100 Q) a nerezavějících ocelí včetně dynamicky a únavově namáhaných konstrukcí.

Konstrukce hal

Svařované ocelové konstrukce s opláštěním

Svařované prvky mostních konstrukcí

Svařované nosníky mostů a trubkové mostní celosvařené konstrukce

Konstrukce průmyslových pecí

Výroba skříňových konstrukcí a potrubních systémů

Svařované prvky strojírenských konstrukcí

Výroba svařovaných koster turbogenerátorů, svařovaných převodových skříňí, svařovaných rámů a koster průmyslových strojů

Obráběné svařované ocelové konstrukce

Svařované rámy, kostry a konstrukce obráběcích a průmyslových strojů


763-6316_IMG771-7183_IMG04092010284170620102381711201079320112010798221220109522707201044327072010445250920091201290920091211hz¦çT-delprevodovka1pz¦çevodo trojrozetaSD KOVO-ozubena¦ä kolo